Wednesday, January 25, 2006Laskutapakuvaus: Piirretään kuvan Start- ja End-viivojen vasemmanpuoleisten päiden kautta pystysuora. Merkitään sen ja "mustan laatikon" alareunan leikkauspistettä A:lla. Matkat A:sta viivoille ovat h1=8,1 m ja h2 = 58,8 m ja levosta lähtenyt A käytti viivojen väliseen matkaan (50,7 m) ajan 2,34 s. Näistä tiedoista laskemalla saadaan kiihtyvyydeksi 8,5 m/s2. Tukirakenteiden vastustava voima on tällöin 13 % painovoimasta.

Laskuissa käytetty kaava on seuraava:

Kiihtyvyys a =